با استفاده از این روش در سریعترین زمان ممکن تیشرت ها را تا کنید. کاری که ممکن است هر روز انجام دهید ولی این بار با روشی متفاوت!

روش انجام:

  1. تیشرت را صاف و رو به بالا قرار دهید
  2. با نوک انگشتان قسمت بالای شانه و قسمت وسط تیشرت را همزمان بگیرید
  3. دست چپ را به سمت لبه ها بکشید و لبه تیشرت را بگیرید
  4. دست ها را به سمت بالا بیاورید
  5. تیشرت را بر روی میز قرار دهید و آن را تا کنید

فیلم این آموزش را ببینید