سایزبندی محصولات

لطفاً در انتخاب سایز مورد نظرتان دقت کنید، پس از فروش به دلیل اشتباه در انتخاب سایز، سفارش تعویض نمی‌گردد. اندازه‌ها ممکن است تا یک سانتی متر خطا داشته باشند. بهتر است اندازه‌های داده شده را با یکی از لباس‌های خودتان مقایسه کنید.

در صورتیکه در انتخاب سایز مورد نظرتان اطمینان ندارید، قبل از سفارش حتماً با ما تماس بگیرید.
تمامی مشخصات در واحد سانتی متر می‌باشند.

تیشرت پسرانه

تیشرت پسرانه
تیشرت پسرانهعرضارتفاعآستین
مدیوم456618
لارج497120
ایکس لارج537421
دوایکس لارج577723

تیشرت دخترانه

تیشرت دخترانه
تیشرت دخترانهعرضارتفاعآستین
مدیوم386011
لارج426413
ایکس لارج466815

تیشرت آستین بلند

تیشرت آستین بلند
تیشرت آستین بلندعرضارتفاعآستین
لارج507065
ایکس لارج547467

آستین بلند رگلان

آستین بلند رگلان
آستین بلند رگلانعرضارتفاعآستین
لارج507077
ایکس لارج547279
برای این محصول اندازه آستین از ابتدای یقه تا مچ محاسبه شده است.

سویشرت هودی

سویشرت هودی
سویشرت هودیعرضارتفاعآستین
لارج507165
ایکس لارج547366

سویشرت یقه گرد

سویشرت یقه گرد
سویشرت یقه گردعرضارتفاعآستین
لارج506864
ایکس لارج547266

2011-2024 ©