قبل از ثبت سفارش لطفاً اطمینان حاصل شود که:

  1. سایز مناسب را برای خرید انتخاب کرده اید (سایزبندی محصولات را ببینید)
  2. از زمان و نحوه تحویل کالا اطلاع دارید (زمان تحویل را ببینید)
  3. تعداد مورد نظرتان از یک محصول را درست انتخاب کرده اید.

شرایط لغو سفارش

در صورتیکه مشتری پس از ثبت سفارش خواستار لغو آن باشد:

● اگر تیشرت آماده نشده باشد تمام وجه پرداختی مسترد می شود.

● در صورتیکه تیشرت چاپ و آماده ارسال باشد هیچ گونه وجهی به مشتری برای لغو سفارش پرداخت نخواهد شد.

 

شرایط برگشت سفارش

● در صورتیکه که مشتری آدرس را اشتباه در سایت ثبت کند و به این دلیل بسته ی سفارش از طرف اداره پست برگشت داده شود، هزینه ارسال مجدد به عهده مشتری خواهد بود.

● در صورت حضور نداشتن مشتری در محل آدرس تحویل، سفارش به اداره پست برگشت داده می شود. در این حالت بسته ی سفارش تا سه روز در اداره پست خواهد ماند. اگر در این فاصله زمانی مشتری اقدام به دریافت سفارش نکند و بعد از آن سفارش برگشت داده شود، هزینه ارسال مجدد به عهده مشتری خواهد بود.