نحوه استفاده از کد تخفیف

شرايط و ضوابط استفاده

لغو سفارش

در صورتیکه مشتری پس از ثبت سفارش خواستار لغو آن باشد:

● اگر تیشرت آماده نشده باشد تمام وجه پرداختی مسترد می شود.

● در صورتیکه تیشرت چاپ و آماده ارسال باشد هیچ گونه وجهی به مشتری برای لغو سفارش پرداخت نخواهد شد.

 

برگشت سفارش

● در صورتیکه که مشتری آدرس را اشتباه در سایت ثبت کند و به این دلیل بسته ی سفارش از طرف اداره پست برگشت داده شود، هزینه ارسال مجدد به عهده مشتری خواهد بود.

● اگر برگشت سفارش به خاطر درج اشتباه آدرس بر روی بسته ی پستی باشد، هزینه ارسال مجدد به عهده ی سایت خواهد بود.

● در صورت حضور نداشتن مشتری در محل آدرس تحویل سفارش به اداره پست برگشت داده می شود. در این حالت بسته ی سفارش تا یک هفته در اداره پست محل مشتری خواهد ماند. اگر در این فاصله زمانی مشتری اقدام به دریافت سفارش نکند و بعد از آن سفارش برگشت داده شود، هزینه ارسال مجدد به عهده مشتری خواهد بود.